Het Coronavirus verspreidt zich snel in ons land en zorgt voor veel onzekerheid. Niet alleen bij burgers en mensen die werkzaam zijn in andere branches, maar vooral in de zorg waar men veelal in aanraking komt met anderen.

In diverse branches wordt er steeds vaker het advies gevolgd om vanuit huis te werken waar mogelijk, dit is echter een luxe die de zorg in zijn totaliteit niet kent.

Allround Care, werkzaam als externe zorgaanbieder fungeert als een laatste redmiddel om de landelijke bezettingen te voorzien van zorgpersoneel en zijn dan ook cruciaal om het maatschappelijk belang te dienen. In het kader daarvan vragen wij het volgende van onze medewerkers:

  • Hoewel er wordt verwacht dat men thuis blijft in andere branches wanneer er sprake is van een loopneus, verkoudheid of andere lichte ziekteverschijnselen, ligt dit voor de zorgmedewerkers net even anders. Pas wanneer medewerkers koorts hebben (38 graden of meer) en dit gepaard gaat met verkoudheid en/of hoesten is het de bedoeling dat de medewerker zich ziek meldt.
  • Medewerkers die recent in een risicogebied zijn geweest, worden niet ingezet voor werkzaamheden binnen de zorg.
  • Wij houden de lijntjes kort met de samenwerkingspartners (zorginstellingen) wanneer het gaat om een locatie met eventueel besmettingsgevaar. Mocht dit zo zijn dan ontvangt de medewerker vooraf altijd een overdracht omtrent de stand van zaken, en wordt de medewerker op de hoogte gebracht over het te volgen protocol.
  • Mocht iemand vanuit ons personeelsbestand besmet raken met het coronavirus, dan wordt er direct contact opgenomen met de eindverantwoordelijken van de instellingen.

Mochten er op korte termijn andere maatregelen getroffen moeten worden dan laten we jullie dit uiteraard weer weten.

Wij bedanken al onze zorgmedewerkers voor jullie inzet en wensen iedereen in de zorg en daarbuiten heel veel succes.

2020-03-13T17:36:39+01:00Categorieën: Blog, Nieuws|